Registrace

Chcete-li se zúčastnit Lamaze kurzu pro klidný porod bez strachu, prosím zaregistrujte se co nejdříve, protože velikost kurzu je velmi omezená. Registrace je pro účast povinná a má dva kroky:

  • 1. Vyplňte registrační formulář níže a potvrďte kliknutím na tlačítko “Submit”. Do 24 hodin ode mě dostanete email s potvrzením a až poté prosím přejděte na další bod registrace.
  • 2. Po obdržení mého emailu prosím uhraďte cenu kurzu v plné výši bankovním převodem. Instrukce pro zalsání platby jsou níže.

{uzávěrka registrace}

Červencový kurz – platba musí být obdržena nejpozději do 10.7.2014
Srpnový kurz – platba musí být obdržena nejpozději do 31.7.2014

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

2. INSTRUKCE PRO ZASLÁNÍ PLATBY

Cena kuzu: 2.400,- Kč za pár (cena se nemění v případě účasti bez partnera/ky)
Číslo bankovního účtu: 43-7428800297
Kód banky: 0100
Konstantní symbol: 8
Variabilní symbol: prosím uveďte kód kurzu (082014 pro srpnový kurz)
Specifický symbol: prosím uveďte datum termínu vašeho porodu jako 8mi místné číslo bez teček a lomítek (např. pro datum 7.9.2014 – uveďte 07092014)

{storno podmínky}

Červencový kurz – zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu do 10.7.2014, bude vám vráceno 100% zaplacené částky (tedy 2.400,- Kč); zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu do 17.7.2014, bude vám vráceno 1.900,- Kč; zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu po 17.7.2014, bude vám vráceno 1.400,- Kč.

Srpnový kurz – zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu do 31.7.2014, bude vám vráceno 100% zaplacené částky (tedy 2.400,- Kč); zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu do 7.8.2014, bude vám vráceno 1.900,- Kč; zrušíte-li účast z jakéhokoli důvodu po 7.8.2014, bude vám vráceno 1.400,- Kč.

Máte-li jakékoli otázky, prosím pošlete mi email na adresu BamboolaBaby@gmail.com a já vám brzy a ráda odpovím.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s